Tel: 0907 705 302


Adresa:

Milan Gazdík - PROFIT

Rozkvet 2037/75, 017 01 Považská Bystrica

Telefón:

0907 705 302

E-mail:

rozpocty@profit-rozpocty.sk

IČO:

44642318

DIČ:

1048758018

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko a.s., Pobočka Považská Bystrica, č.účtu: 2874610001/5600

 

 

Galéria

Kontakt:

Adresa: Milan Gazdík

Rozkvet 2037/75

017 01 Považská Bystrica

Telefón: +421 907705302
E-mail: rozpocty@profit-rozpocty.sk