Cena za spracovanie rozpoČtu

Cena za spracovanie stavebného rozpočtu sa odvíja od rozsahu stavebných prác a podkladov.

Dôležitým faktorom pri určení ceny za stavebný rozpočet je zložitosť stavby, poskytnuté podklady a požadované výkony.

Čím podrobnejšia je výkresová dokumentácia, tým lepšie a podrobnejšie sa dá rozpočet spracovať.

Pri novostavbe je rozhodujúce či sa rozpočet spracováva z projektu pre stavebné povolenie, alebo z realizačného projektu.

Pri rekonštrukcii je častokrát potrebné ísť priamo na stavbu, zamerať a spísať potrebné stavebné úkony, preto sa do ceny započítavajú aj prípadné dopravné náklady a čas potrebný na obhliadku stavby.

Cenovú ponuku Vám spracujeme individuálne na základe projektovej dokumentácie.

Galéria

Kontakt:

Adresa: Rozkvet 2037/75

017 01 Považská Bystrica

Telefón: +421 907705302
E-mail: rozpocty@profit-rozpocty.sk